Kurilian Gem

Kurilský bobtail

Přenos COVID-19 z člověka na zvíře

Oslovili jsme paní MVDr. Květoslavu Mahelkovou s žádostí o vyjádření se k současné situaci a problematice virové nákazy COVID-19 ve vztahu na zvířata, především na kočky.

 

Dnešní doba poskytuje mnoho anonymních autorů, kteří nemají založená svá prohlášení na faktech. Protože my se chceme o fakta opřít, obrátili jsme se právě na veterinární lékařku Květoslavu Mahelkovou, která se profesně zaměřuje na veterinární problematiku koček.

Dále působí ve sdružení chovatelů koček ČSCH v České republice, jako mezinárodní posuzovatelka všech plemen FIFe a poradce chovu. Je i členka komise pro zdraví a pohodu koček (Welfare) v SCHK.

 

Budeme zde citovat sdělení paní doktorky, které přímo pro naši chovatelskou stanici Kurilian Gem, napsala.

 

 

Sdělení od MVDr. Květoslavy Mahelkové (citace):

 

„Vzhledem k četným dotazům, uvádím některé poznatky na téma kočky-člověk – koronavirus. Nejsem virolog, toto je kompilace z různých zdrojů.

 

V současnosti nejsou důkazy, že by kočky a psi mohli být infikováni SARS-CoV-2. Důkaz, že by domácí mazlíčci mohli Covid-19 šířit mezi lidmi neexistuje vůbec

 

Existuje dostatek důkazů, že virus Covid-19 má přírodní (přirozený) charakter. Jeho původ je s nejvyšší pravděpodobností v divoce žijících zvířatech. Analýzou viru se zjistilo, že se nápadně podobá viru z netopýrů, který je nejbližší příbuzný lidskému koronaviru.. Netopýří koronavirus byl v Číně objeven již v roce 2013. Mudr Sońa Pekárková, PhD z české laboratoře Tilia uvádí, že koronaviry jsou běžné u lidí, psů, koček, ptáků, hadů, hospodářských zvířat a dalších, většina působí jen mírné onemocnění (často jen rýmu) a vzájemně se nepřenáší.  Kočičí koronaviróza se přenáší pouze mezi kočkami, ne na jiná zvířata ani člověka. Lidský koronavirus se nepřenáší na kočky ani na jiná zvířata.

 

Současná pandemie Covid-19 se netýká zvířat, ale může se dotknout jejich chovatelů a majitelů. Vyhlášená karanténa se nedotýká veterinární péče!

Není však možné zachovat rozsah veterinární péče na všech pracovištích v plném rozsahu. Je nutno zamezit možnost šíření nemoci COVID- 19 prostřednictvím kontaktů lidí v čekárnách a ordinacích veterinárních lékařů a vzhledem k nedostatku jednorázových ochranných pomůcek i ohrožení veterinárních lékařů.

 

Komora veterinárních lékařů uvádí několik doporučení, která by mohla napomoci nešíření nákazy. Veterinárního lékaře kontaktujte pouze v případně akutního onemocnění či ohrožení života zvířete

1. Veterinárního lékaře kontaktujte telefonicky a domluvte si konkrétní čas návštěvy

2. Do veterinární ordinace vstupujte v minimálním množství doprovodných osob, nejlépe pokud se zvířetem přijde pouze jeden majitel, pouze v případě, že potřebujete další asistenci k fixaci zvířete, přiberte další doprovodnou osobu

3. Při návštěvě veterináře dodržujte doporučený odstup alespoň 1 m od personálu veterinárního pracoviště i od ostatních chovatelů, pokud se s nimi setkáte v čekárně či jinde

4. Pokud máte horečku nebo respirační příznaky onemocnění, pošlete se zvířetem jinou doprovodnou osobu

5. Pokud jste v karanténě nebo máte diagnostikované onemocnění COVID-19, dopředu informujte veterinárního lékaře a zajistěte náhradní doprovod zvířete do ordinace

6. V případě, že má Vaše zvíře chronické onemocnění, kontaktujte svého veterinárního lékaře a zajistěte si dostatečnou zásobu nutných léků na 1 měsíc

Používejte roušku!

 

 

Všechna tato opatření chrání chovatele i veterináře, zdraví a život zvířat!

 

MVDr Květoslava Mahelková“

 

 

Věříme, že informace, které nám všem byly od paní doktorky poskytnuty, Vám zodpoví otázky na problematiku virové nákazy COVID-19 s ohledem na zvířata, kočičky.

 

Současně bychom touto formou rádi znovu velmi poděkovali paní doktorce Mahelkové, že si na nás udělala čas a zpracovala potřebné informace, které pro nás uvedla v tomto článku.

 

Paní doktorka je pro náš chov již několik let silnou oporou, vždy se na ni můžeme obrátit, nejsme-li si jisti či potřebujeme radu. Touto cestou ji přejeme hodně zdraví i celé její rodině. Velmi si Vás vážíme.

autorka: Hana Nováková

@ 2023 Kurilian Gem - VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

Kopírování textů a fotografií bez souhlasu autora je přísně zakázáno!